Quí thân hữu có nhưu cầu trang trí, liên lạc tác giả để bàn thêm về giá cả và thể loại qua email hoặc phone như sau:

[email protected]

510-417-8912

hoặc

[email protected]

832-368-4294 (Xin gọi ngoài giờ làm việc của Texas)

Ducte Photography (ductephotography.com) là trang mạng cá nhân của Ducte Le thuần túy về nhiếp ảnh nhằm giao lưu với qúi thân hữu, bạn bè có cùng sở thích bộ môn nhiếp ảnh, nhất là ảnh nghệ thuật (Art Photography).

Quí thân hữu có nhu cầu tìm “Cái đẹp” để tự thưởng thức hoặc tìm ảnh để trang trí (Decoration) gia thất, các bạn có thể chọn các ảnh đã có đánh số ví dụ như:

  • A 028 hay A 028B (Night Class For Orphans) hay A 021 (Motherhood 24 x 36) có làm mate chung quanh ảnh hoặc không làm tùy chọn. Đây là size lớn thường để trang trí gia thất.
A 028B
A 028B
A 021 Motherhood
B 017 Late Shadow
  • B là ảnh đã làm mate chung quanh hoặc là không khổ từ 16 x 20 inch thường dành cho triển lãm. Ví dụ B 023 (PHU-THO-Harvest-Tea) hay B 017 (Late-Shadow)

Ảnh có thể in trên:

  • Poster Boards: size 20 x 16, 20 x 30
  • Metal printing: size 20 x 16, 30 x 20, 36 x 24
  • Acrylic printing: size 16 x 20, 20 x 30, 30 x 40
  • Canvas printing: size 20 x 16, 30 x 20, 36 x 24