Blog Ảnh Nghệ Thuật Của Lê Đức Tế

Tag: Blog

15 Cảm Nghĩ Về Bố Cục Ảnh

Đây là quan điểm cá nhân của một nhiếp ảnh gia phong cảnh nổi tiếng Alain Briot, vì từ ngữ rất khúc chiết nên dịch giả (Dr. Thanh) để song song Việt – Anh cho tiện tham khảo.

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

Albert Einstein

Chim Texas

Ở Texas, có một vùng rất nhiều chim cò hằng năm sinh sống và làm tổ tại đây. Qua hàng triệu năm, chúng sinh con đẻ cái để tiếp tục bảo tồn nòi giống nhà cò. Đây là vùng có tên là High Island thuộc tiểu bang Texas. Nằm sát cạnh Bolivar Peninsular thuộc vịnh Mễ Tây Cơ. Hằng năm vào tháng 11 là chim chóc từ miền bắc Mỹ thiên di về ngang qua đây, chúng phải nghỉ ngơi tại đây, lấy sức để vượt vịnh Mễ Tây Cơ xuôi Nam Mỹ. Và vài tháng sau, vảo khoảng giữa tháng Ba, Mùa sinh sản. Chúng lại lũ lượt rủ nhau vượt Vịnh Mễ Tây Cơ kéo về đây, lại dưỡng sức để rồi sẽ tiếp tục hành trình trở về Bắc Mỹ nơi chúng sinh sống. Nhiều khi vừa về tới đây có con mệt lả nằm thừ một chỗ, lông lá, rụng tơi bời nhìn thiệt đáng thương tội nnghiệp! – Khu vực High Island này nổi tiếng đến nỗi hàng năm Du khách xem chim từ Âu Châu và Bắc Âu cũng đã đổ về đây để ngắm chúng. Tôi thường đến đây hằng năm để ngắm chim và đã gặp rất nhiều cặp du khách đến đây từ Oslo Na Uy, Germany, England, Paris, California, Canada…

The Art of Photography

In the world today, despite the issues that might divide us, such as nationality, religion, race, the generation gap and political viewpoints, there are at least two aspects of life we all enjoy. These are sports and art.

The fundamentals of art focus on human activities related to concepts and perceptions such as creativity and interpretation found in one of the several philosophical branches. These include 1-literature, 2-music, 3-painting, 4-sculpture, 5-architecture, 6-theater and dance. Since the rise of the film industry, cinema has been considered a seventh art. Some would argue that these enumerated branches are too limiting; for example, décor, once catalogued under “painting”, may now be considered a separate branch.

Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật

Ballet Dancing

Hiện nay trên thế giới có lãnh vực vượt qua mọi ranh giới quốc gia, tôn giáo, chủng tộc và thể chế chính trị đó là THỂ THAO và NGHỆ THUẬT “Trong ý hướng tìm cái đẹp và làm đẹp thì dù văn hóa, thế chế chính trị có khác nhau người làm nghệ thuật vẫn chung mục tiêu: Giống tính tuy khác nhau,tuổi đời dù cách biệt ý niệm làm đẹp vẫn là động lực đưa con người đến gần với nhau” *

Bản chất của nghệ thuật có liên quan với khái niệm như sự sáng tạo và diễn dịch được tìm thấy trong nhánh triết học, đó là MỸ HỌC nó bao gồm: 1-Văn học, 2-Âm nhạc, 3-Hội họa, 4-Điêu khắc, 5-Kiến trúc, 6-Sân khấu và Khiêu vũ. Sau  khi có Cinema điện ảnh xuất hiện thì nó được liệt vào nghệ thuật thứ 7. Càng về sau này nghệ thuật chia thêm nhiều nhánh, chẳng hạn như nganh trang trí (decoration) đã tách rới khỏi hội họa thành một ngành riêng. NHIẾP ẢNH (photography) cũng là một ngành sinh ra sau này được phổ cập và phát triển rất nhanh chóng.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén