Blog Ảnh Nghệ Thuật Của Lê Đức Tế

Tag: Essay

The Art of Photography

In the world today, despite the issues that might divide us, such as nationality, religion, race, the generation gap and political viewpoints, there are at least two aspects of life we all enjoy. These are sports and art.

The fundamentals of art focus on human activities related to concepts and perceptions such as creativity and interpretation found in one of the several philosophical branches. These include 1-literature, 2-music, 3-painting, 4-sculpture, 5-architecture, 6-theater and dance. Since the rise of the film industry, cinema has been considered a seventh art. Some would argue that these enumerated branches are too limiting; for example, décor, once catalogued under “painting”, may now be considered a separate branch.

Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật

Ballet Dancing

Hiện nay trên thế giới có lãnh vực vượt qua mọi ranh giới quốc gia, tôn giáo, chủng tộc và thể chế chính trị đó là THỂ THAO và NGHỆ THUẬT “Trong ý hướng tìm cái đẹp và làm đẹp thì dù văn hóa, thế chế chính trị có khác nhau người làm nghệ thuật vẫn chung mục tiêu: Giống tính tuy khác nhau,tuổi đời dù cách biệt ý niệm làm đẹp vẫn là động lực đưa con người đến gần với nhau” *

Bản chất của nghệ thuật có liên quan với khái niệm như sự sáng tạo và diễn dịch được tìm thấy trong nhánh triết học, đó là MỸ HỌC nó bao gồm: 1-Văn học, 2-Âm nhạc, 3-Hội họa, 4-Điêu khắc, 5-Kiến trúc, 6-Sân khấu và Khiêu vũ. Sau  khi có Cinema điện ảnh xuất hiện thì nó được liệt vào nghệ thuật thứ 7. Càng về sau này nghệ thuật chia thêm nhiều nhánh, chẳng hạn như nganh trang trí (decoration) đã tách rới khỏi hội họa thành một ngành riêng. NHIẾP ẢNH (photography) cũng là một ngành sinh ra sau này được phổ cập và phát triển rất nhanh chóng.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén