Của hai Nhiếp ảnh gia: Lê Đức Tế và Nguyễn Ngọc Hạnh

HA LAN Xuan At Mui 2015

Nhiếp ảnh gia Lê Đức Tế, nguyên là một công chức của Bộ Y Tế và Xã Hội. Năm 1991 Ông định cư tại Hoa Kỳ theo chương trình HO . Ông gia nhập Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam năm 1969.  Ông là hội viên Hội ảnh quốc tế FIAP ở Âu châu 1975. Hội viên Hội ảnh PSA Hoa Kỳ năm 2004.  Hội viên của Hội ảnh Hoàng Gia Anh Quốc RPS năm 2005. Ngoài ra Ông còn tham gia các hội ảnh điạ phương như VNPS vùng Washington, Hội ảnhTrúc Viên bắc California.