Ducte Photography (ductephotography.com) là trang mạng cá nhân của Ducte Le thuần túy về nhiếp ảnh nhằm giao lưu với qúi thân hữu, bạn bè có cùng sở thích bộ môn nhiếp ảnh, nhất là ảnh nghệ thuật (Art Photography).

Hello and welcome to my blog. This photography blog represents my life’s work. View and enjoy over 1,000 amazing photos taken over the years.

Ducte Le